Podpora Azylového domu Deborah pro matky s dětmi (Květen 2011)

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE - střediska v Ostravě - je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, z Ostravy a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace. Taková situace bývá většinou spojena se ztrátou bydlení, ale také například domácím násilím. Ženy a matky jsou v azylovém domě podporovány podle jejich individuálních potřeb a jsou motivovány k samostatnosti.

Veškeré služby (od zajištění základních životních potřeb – stravy, hygieny, ubytování, ošacení, až po právní pomoc) jsou poskytovány nejen kvalitně, ale především s respektem k lidské důstojnosti, což je v tak kritických a vypjatých chvílích více než důležité. Přístup je založen na etických principech a dodržování základních lidských práv a svobod.

Cílem azylového domu Debora je poskytnout pomoc a podporu až 40 ženám a matkám s dětmi ročně, zmírnit jejich složitou životní situaci a pomoci jim k začlenění do společnosti. Jsme rádi, že jsme mohli přispět finančním darem k chodu tohoto důležitého zařízení a jeho nového vybavení.

(Více zde http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz/).