Jsme partnerem Sportovního klubu Taekwondo WTF Frýdek-Místek! (Březen 2013)

V letošním roce se skupina sportovních projektů podporovaných naší společností rozšířila o další zajímavou aktivitu. SUNGWOO HITECH s.r.o. se stala partnerem Sportovního klubu Taekwondo WTF Frýdek-Místek, který se věnuje tréninku dětí a mládeže již od 6 let.

Koncepce dětského tréninku je založena na rozvíjení pohybových a koordinačních dovedností, nácviku reakčních schopností, hravé formě procvičování základních technik, průpravných gymnastických a atletických cvičení. Trénink mládeže je zaměřen na zvyšování výkonnosti, rozšiřování zásoby pohybových dovedností a aplikací technik ve sportovním boji, dále o nácvik a použití technik sebeobrany.

Taekwondo (název se skládá ze 3 slov: Tae = kop nohou, Kwon = úder rukou, Do = životní cesta) se sice řadí mezi bojová umění, ale rozhodně se nezaměřuje jen na rozvoj fyzické síly. Zcela neoddělitelnou, základní, součástí je také příprava psychická a velmi striktní dodržování etického kodexu Taekwondo.

Moderní Taekwondo obsahuje množství prvků příbuzných s ostatními styly asijských bojových umění, ale zároveň má svá výrazná specifika. Základním rysem je určitě jeho dynamika pohybu a zaměření na rozvoj pohybových dovedností nohou. Avšak také obsahuje myšlenku souladu a harmonie.