Dlouhodobá spolupráce se Základní školou na ul. Paskovská

Dlouhodobě se podílíme ve spolupráci s obecním úřadem Ostravy – Hrabové na podpoře aktivit příspěvkové organizace Základní školy na ulici Paskovská. Vzhledem k tomu, jakou váhu tradičně přikládají asiaté vzdělání svých dětí, jsme se i my zaměřili zejména na podporu jazykového vzdělávání a zvýšení úrovně počítačové gramotnosti žáků.

Proto jsme se rozhodli vybavit jazykovou učebnu interaktivní tabulí a učebnu informačních technologií 15 moderními počítačovými pracovišti v celkové hodnotě 150.000,- Kč.

Dále školu celoročně podporujeme formou drobnějších darů, zejména odměn do sportovních nebo výtvarných soutěží, jakou byla např. naše poslední společně vyhlášená soutěž “Auto budoucnosti”.

(Více zde http://www.zshrabova.cz/).